Kontakt

Share Button

                                                                 

 

  • Pun naziv firme: FaVI PRODUKCIJA
  • Skraćeni naziv firme: FaVI
  • Adresa sedišta firme: Sazonova 76, 11118 Beograd, Vračar, PAK 122833
  • Matični broj: 63724149
  • Šifra delatnosti: 9001
  • PIB: 108818184
  • Ime i prezime lica ovlašćenih za zastupanje: Momčilo Karadžić
  • Naziv banke i broj tekućeg računa: Vojvođanska banka/OTP banka, 325950060003193678

Brojevi telefona:  +38163204766 ; +381 11 2836-860; fax: +381 11 2836-860;

Email: favi@EUnet.rs

Facebook

https://www.instagram.com/faviprodukcija/

Youtube

www.favi.co.rs

Share Button