Kontakt

Share Button

mapa

                                                                 

Direktor Milutin – Bata Karadžić

  • Pun naziv firme: Preduzeće za pozorište, film, video, TV i marketing „FaVI“ d.o.o.
  • Skraćeni naziv firme: FaVI d.o.o.
  • Adresa sedišta firme: Sazonova 76, 11118 Beograd, Vračar, PAK 122833
  • Matični broj: 06196993
  • Šifra delatnosti: 92310
  • PIB: 100346405
  • Registarski broj: 6003573102
  • Ime i prezime lica ovlašćenih za zastupanje: Milutin Karadžić
  • Naziv banke i broj tekućeg računa: Vojvođanska banka, 355-1003748-55

Brojevi telefona: +381 11 2836-860; fax: +381 11 2836-860;
mob: +381 63 204-766; +381 64 11 89 012

Email: favi@EUnet.rs

Facebook

Youtube

www.favi.co.rs

Share Button