Boje Šteka

Politika 21.02.2018. 1
Share Button

„Imam živce za još tri dana. Sve sam ih pogubio!“, urlajući upozorava mladić koji je izgubio nadu u bolju budućnost. Utehu mu daje čovek koji je u „istoj koži“ – bez posla i novca. Sudbina im je pridružila i trećeg „kolegu“. Spojili se autsajderi neprilagođeni u vremenu tranzicije.

Share Button

Zaleđeni čekaju Deda Mraza

Politika
Share Button

Bajka Hansa Kristijana Andersena i priča iz crtanog filma „Zaleđeno carstvo“ iznedrili su predstavu za mališane „Elsa i zaleđeni Hans čekaju Deda mraza“. Prepuno je bilo gledalište raspoložene dece koja su burno sarađivala s glumcima na sceni „Akademije 28″. Princeza Elza (Jelena Petronijević) sve što dodirne pretvara u sneg i led, pa i prince Hansa (Jovan Ljubenović, igra i sneška Olafa).

Share Button

Suzana Petričević i Nela Mihailović u predstavi “PLASTIKA”

Nela-i-Suzana
Share Button

FAVI produkcija otvara festival 9. RUJANSKI KLIK u HNK Osijeku sa predstavom PLASTIKA po tekstu Stevana Koprivice, u režiji Suzane Petričević, u kojoj igraju Suzana Petričević i Nela Mihailović.

Share Button

Nezaboravno druženje sa srpskim iseljenicima

turneja SAD
Share Button

Predstava je igrana u fantastičnim pozorištima koja se nalaze na odličnim lokacijama, za šta najveće zasluge pripadaju Kulturnom centru Amerike

Predstava „Zlatni lančić od bižuterije“ po tekstu Miodraga – Mije Karadžića, u kojoj igra Andrija Milošević u produkciji FAVI, upravo se vratila sa turneje po Americi.

Share Button

Ožiljci na duši ne skidaju se plastikom

kul928112015
Share Button

Izvor: www.dan.co.me
Po­zo­ri­šna pred­sta­va „Pla­sti­ka” be­o­grad­skog Fa­vi te­a­tra iza­zva­la je ve­li­ko in­te­re­so­va­nje pu­bli­ke u Tiv­tu. Ve­li­ki apla­uz do­bi­le su glu­mi­ce Ne­la Mi­ha­i­lo­vić i Su­za­na Pe­tri­če­vić, ko­je su sjaj­no od­glu­mi­le Mi­li­nu i Ka­ta­ri­nu, po dram­skom tek­stu Ste­va­na Ko­pri­vi­ce.

– Ožilj­ci na du­ši te­ško se ski­da­ju pla­sti­kom. Ovo je ve­li­ka kri­ti­ka dru­štva. Ne sa­mo pla­sti­ke i te­ro­ra dru­štva, ne­go i pri­ča o to­me ka­kve smo po­ni­je­li ožilj­ke u pret­hod­ne dve i po de­ce­ni­je.

Share Button

HRVATI VRIŠTALI OD SMEHA: Andrija Milošević napravio haos u Zagrebu!

Andrija-Milosevic
Share Button

Izvor: Izvor: telegraf.rs
Glumac je dva dana za redom, predstavom „Zlatno lanče“, punio letnju scenu u parku Opatovina.

Da humor ne poznaje granice, dokazao je glumac Andrija Milošević, koji je u petak i subotu nastupio sa predstavom “Zlatni lančić” u Zagrebu.

Na letnjoj sceni u parku Opatovina, Andrija je punio sva mesta dva dana za redom. Atmosfera je bila fenomenalna, a na samom početku glumac je, zajedno sa publikom, odao poštu minutom ćutanja Arsenu Dediću.

Share Button